Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Direktne informacije

Vodja Oddelka za sanitarno mikrobiologijo
mag. Marija Lušicky, dr.vet.med.
telefon 02 4500 130
e-pošta marija.lusicky@zzv-mb.si

Laboratorij za živila in predmete splošne rabe
mag. Marija Lušicky, dr.vet.med.
telefon 02 4500 130
e-pošta marija.lusicky@zzv-mb.si

Laboratorij za vode
Katja Zelenik, dr.vet.med.
telefon 02 4602 336
e-pošta katja.zelenik@zzv-mb.si

Laboratorij za molekularno diagnostiko
Mojca Cimerman, univ.dipl. mikrob.
telefon 02 4500 101
e-pošta mojca.cimerman@zzv-mb.si

Certifikati kakovosti
in pooblastila

ISO 9001:2008
Certifikat za sistem vodenja

SIST EN ISO/IEC 17025:2005
Akreditacijska listina LP-035
(samo Oddelek za sanitarno mikrobiologijo)

Dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje preiskav na področju klinične in medicinske mikrobiologije

Išči
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo Maribor in enota za sanitarno mikrobiologijo Ljubljana

pokriva področje vod, živil, predmetov splošne rabe in gensko spremenjenih organizmov. Na oddelku je prvo pravilo zagotavljanje kvalitetnih in hitrih storitev. Akreditacijo po SIST EN ISO 17025 (akreditacijska listina: LP-035) je oddelek pridobil kot prvi mikrobiološki laboratorij v Sloveniji, leta 2002, prav tako smo kot prvi mikrobiološki laboratorij v letu 2009 pridobili certifikat GMP (No.:402-0035/09-2)

Oddelek sodeluje z drugimi znanstvenimi ustanovami in državnimi organizacijami, med drugim Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Ministrstvo za zdravje in drugimi ministrstvi.

Laboratorij za živila in predmete splošne rabe ponuja mikrobiološke analize različnih vzorcev živil na indikatorje onesnaženja, patogene bakterije in bakterijske toksine. Obseg analize se določi po posvetovanju s strokovnjakom in potrebami naročnika. V laboratoriju se izvajajo tudi analize kozmetičnih izdelkov. Za potrebe nadzorovanja okolja v živilskih obratih, farmacevtski in živilski industriji izvajamo analize brisov na snažnost. Cerifikat GMP je pomemben faktor pri zagotavljanju kakovosti storitev za farmacevtsko industrijo. Ponujamo različne preiskave farmacevtskih izdelkov in druge preiskave, ki so pomembne v farmacevtski industriji.

Laboratorij za vode izvaja mikrobiološke analize pitnih, mineralnih, izvirskih in kopalnih vod v skladu z zakonodajo in potrebami naročnikov. Med drugim v pitnih in kopalnih vodah dokazujemo tudi legionele.

Laboratorij za molekularno diagnostiko ponuja hitro in zanesljivo diagnostiko. Trenutno so na voljo analize vzorcev na gensko spremenjene organizme v živilih. Razen tega ponuja laboratorij izbor metod za določanje patogenih mikroorganizmov in bakterijskih toksinov v živilih in vodi.

Mikrobiološke analize, ki se izvajajo na Oddelku za sanitarno mikrobiologijo, Centra za mikrobiologijo. Glede na potrebe naročnikov izvajamo standardizirane akreditirane metode ali alternativne hitre teste.

Preiskave različnih vzorcev živil
 • na indikatorske mikroorganizme (Enterobacteriacae, Escherichia coli,.)
 • patogene mikroorganizme (Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes,.)
 • bakterijske toksine (stafilokokni enterotoksin, diarelni toksin pri Bacillus cereus, verotoksin pri E.coli)

Preiskave različnih vzorcev vod (pitne, mineralne, izvirske in kopalne vode)

 • na indikatorske mikroorganizme (indikatorji higienskega stanja in fekalnega onesnaženja)
 • patogeni mikroorganizme (Salmonella spp., Campylobacter spp.,.)
 • Legionella spp.

Preiskave predmetov splošne rabe

 • brisi na snažnost
 • redukcijski testi na tekstilu
 • kozmetični proizvodi

Molekularna diagnostika

 • presejalno testiranje na prisotnost gensko spremenjenih mikroorganizmov (koruza in soja in izdelki iz njih)
 • bakterijski toksini (emetični toksin pri Bacillus cereus, verotoksin pri E. coli)
 • določanje in identifikacija (termotolerantni Campylobacter, Listeria monocytogenes)

Mikrobiološke preiskave farmacevtskih izdelkov in druge mikrobiološke preiskave v farmacevtski industriji

 
    ©2007 Copyright Zavod za zdravstveno varstvo Maribor | Pravno obvestilo | Vse pravice pridržane
Tel.: 02 45 00 100 | Fax: 02 45 00 225 | info@zzv-mb.si 
Vpis Vpis Vpis English web page Kontakt Domov